περίσχῃ

περίσχῃ
περιέχω
encompass
aor subj mp 2nd sg
περιέχω
encompass
aor subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • περισχῇ — περί σχάω slit open so as to let something escape pres subj mp 2nd sg (doric) περί σχάω slit open so as to let something escape pres ind mp 2nd sg (doric) περί σχάω slit open so as to let something escape pres subj act 3rd sg (doric) περί σχάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”